W jakim kolorze można kupić bramę ppoż?

W celu ochrony osób przebywających na terenie budynków użyteczności publicznej konieczne jest stosowanie określonych zabezpieczeń. Podobnie sytuacja ma się na terenie hal przemysłowych czy garaży podziemnych. Wszędzie tam bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest pojawienie się otwartego ognia. Właśnie dlatego na etapie projektowania obiektu konieczne jest stosowanie środków zapobiegawczych w postaci zabezpieczeń biernych czy aktywnych.

Jak jest zbudowana brama przeciwpożarowa?

brama przeciwpozarowaKluczowym zagadnieniem jest bowiem szybkie wykrycie zagrożenia oraz przekazanie stosownej informacji do odpowiednich służb. W międzyczasie należy podjąć działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia czy dymu. W tym celu stosowane są między innymi bramy przeciwpożarowe rolowane, które pozwalają odgrodzić od siebie sąsiadujące strefy pożarowe. Elementy te wchodzą w skład systemu przeciwpożarowego. Ich wyzwolenie jest inicjowane przez centralę ppoż, która steruje silnikami. W zależności od wielkości bramy niezbędne jest zastosowanie silnika 230 V AC lub 400 V AC. Jeśli chodzi o budowę to brama jest wykonana w oparciu o panele PCV. To zapewnia odpowiednią odporność ogniową. Podczas wyboru najbardziej pasujących elementów do instalacji projektant powinien wziąć pod uwagę również aspekt wizualny. Wielu producentów umożliwia bowiem zamówienie bram w dowolnym kolorze.

Kolejnym ważnym czynnikiem są aktualne dokumenty wydane dla wyrobu. Każdy wyrób stosowany w ochronie ppoż musi bowiem posiadać stosowne dopuszczenie lub certyfikat. Dokumenty te potwierdzają pozytywną ocenę stałości właściwości użytkowych, która została wykonana przez akredytowaną jednostkę badawczą. Jak widać obecnie bardzo istotnym zagadnieniem jest zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa na terenie danego obiektu.

Więcej na; https://fortaxa.pl/