Struktura działania sieci wodno- kanalizacyjnych

 

Dynamiczny skok rozwoju technologicznego sprawił, że z biegiem czasu w dobie Internetu oraz rozwoju infrastruktury I gospodarki znacznie wzrosła świadomość podmiotów gospodarczych pod względem nowych koncepcji na drodze zmian związanych z postępem technicznym. Stopniowo punktem wyjścia stały się rozwiązania dążące do osiągania celów operacyjnych w bezpośredniej korelacji ze środowiskiem naturalnym.

Niekonwencjonale sieci wodno kanalizacyjne synonimem ekologii

sieci wodo kanalizacyjne na ŚląskuInstalacje wondno kanalizacyjne stanowią grupę urządzeń o przeznaczeniu zbiornikowo- odprowadzającym cieki wód zużytych i odpadowych z posesji oraz terenów o przeznaczeniu przemysłowym do oczyszczalni, w których usuwane są z nich szkodliwe związki chemiczne, a oczyszczona woda zostaje wprowadzona ponownie do obiegu. Wyróżniamy trzy typy kanalizacji: konwencjonalną (bezpośrednio związaną z grawitacyjnym odprowadzaniem ścieków), niekonwencjonalną zwaną też kanalizacją specjalną usprawnianą systemem ciśnieniowym oraz mieszaną, której poszczególne elementy stanowią połączenie systemów tradycyjnych i specjalnych. W projektach takich jak sieci wodno kanalizacyjne na Śląsku często wraz z inwestycją budowy sieci do projektu wdraża się również zastosowanie tzw. zbiorników retencyjnych, będących integralną częścią niekonwencjonalnych sieci kanalizacyjnych. Ich zadaniem jest tamowanie odprowadzanych wód pochodzących np. z deszczówki wraz z ich późniejszym rozprowadzeniem, w sposób bezpieczny i nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, co niweluje ryzyko powstawania zalań oraz powodzi.

Zastosowanie kanalizacji z systemem ciśnieniowym i podciśnieniowym jest nie tylko ekologicznym rozwiązaniem niwelującym infiltrację wód gruntowych, ale również stanowi oszczędną alternatywę dla sieci grawitacyjnych. Poprzez zminimalizowanie niezbędnej do położenia przewodów głębokości sieci oraz zmniejszenie rozmiarów kanałów jest korzystną inwestycją pod względem finansowym, a dzięki szczelnym systemom nie dochodzi do przecieków, dzięki czemu zachowane zostają walory środowiska naturalnego.