Psychoterapeuci na Ursynowie służą pomocą!

Gdy cierpienie psychiczne jest uogólnione i nie ma wyraźnego związku z bieżącą sytuacją, może objawiać się stanami depresyjnymi, lękowymi lub chorobami psychosomatycznymi. W takich przypadkach racjonalne argumenty nie wystarczają, żeby uzyskać poprawę. Psychoterapia jest procedurą budowania relacji w taki sposób, aby możliwe stało się uwolnienie i przeżycie głęboko leżących emocji powodujących dyskomfort, które stają się wtedy bardziej zrozumiałe i kontrolowane.

Gdzie na Ursynowie szukać psychoterapeuty?

psychoterapeuta ursynówW Poradni psychologicznej Centrum- Ja w Warszawie stosuje się psychoterapię, która jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, a także oddziaływania w sytuacji kryzysów i trudności życiowych. Psychoterapeuci przyjmują w gabinecie na Ursynowie w mieście Warszawa. Psychoterapia skierowana do osób odczuwających objawy depresyjne, nerwicowe lub psychosomatyczne, a także przeżywających długotrwałe problemy w relacjach z ludźmi. Regularne spotkania pozwalają pracować nad problemem. Dobry psychoterapeuta pomaga poznać i zrozumieć przyczyny objawów, uczy rozwiązywać leżące u ich podłoża wewnętrzne schematy i przekonania.  Taka terapia trwa najczęściej od kilku miesięcy do kilku lat. Czas trwania zależy od rodzaju i nasilenia problemów. Korzyści jakie niesie za sobą psychoterapeuta ursynów są ogromne. Taka wiedza ułatwia budowanie nowych relacji, rozwój długotrwałych więzi czy radzenie sobie z bieżącymi trudnościami. 

W regularnej i długotrwałej relacji z psychoterapeutą ulegają osłabieniu mechanizmy obronne, skrywające wewnętrzne dążenia i konflikty. Wtedy stają się one widoczne i bardziej świadome. Psychoterapeuta przyjmujący w Centrum- Ja Warszawa pomaga je zrozumieć, zaakceptować i zdecydować, czy i jak mają być obecne w dalszym życiu. To pozwala na dokonanie właściwych wyborów i lepsze pokierowanie własnym życiem.