Jak obniżyć rachunki za ścieki?

Każdy przedsiębiorca oraz właściciel dużego obiektu, z którego odprowadzane są ścieki, zastanawia się jaka jest realna wartość nieczystości. Pomiary ścieków są możliwe dzięki dokładnym przepływomierzom o rozmaitej konstrukcji. Są np. przepływomierze ciśnieniowe lub grawitacyjne. Konkretny model zależy od rodzaju instalacji i miejsca wykonywania pomiaru.

Sposób na precyzyjny pomiar nieczystości

przepływomierz ściekówCoraz więcej zakładów przemysłowych wyposażą swoje instalacje sanitarno-ściekowe w dokładne mierniki ilości nieczystości odprowadzanych do docelowej oczyszczalni. To właśnie dokładny pomiar pozwala wykazać rzeczywiste zużycie wody oraz analogicznie rozróżnienie, le wody, a ile ścieków powstało w procesach produkcyjnych. Takie rozróżnienie ma priorytetowe znaczenie. Dzięki dokładnym odczytom z przepływomierza ściekowego, łatwiej wykazać, że wartości wytwarzanych nieczystości mają konkretna cenę. Często dochodzi bowiem do zawyżania stawek za ścieki. dzieje się tak, gdyż do stawki za objętość nieczystości, doliczany jest koszt użytkowanej wody. W praktyce sama woda nie należy do nieczystości i w oczyszczalniach nie stanowi materiału do filtrowania. Wytrzymały przepływomierz ścieków umieszczany jest we wskazanym miejscu i podlega okresowym kontrolom. firmy wytwarzające mierniki do ścieków fabrycznych oraz gospodarczych, stosują także okresowe przeglądy i legalizacje przepływomierzy.

Idealna sytuacja w zakładzie przemysłowym jest taka, gdy każdy element funkcjonowania fabryki podlega optymalizacji kosztowej. Jakość wykonywanych usług zależy w dużej mierze od gospodarowania zasobami firmy. Jedną z ważnych części zarządzania przedsiębiorstwem jest zmniejszenie rachunków np. za ścieki i wodę. Dzięki przepływomierzom do pomiaru ścieków można zmniejszyć rachunki z oczyszczalni.