Ceny usług rzeczoznawcy na warunki niemieckie

 

Korzystając z pomocy rzeczoznawcy na drodze ubiegania się o odszkodowanie z tytułu strat poniesionych w wypadku komunikacyjnym mamy gwarancję świadczenia najwyższej jakości usług. Biegli sądowi, to wykwalifikowani specjaliści uprawnieni do szacowania kosztów w zakresie poniesionych szkód osobowych, majątkowych lub komunikacyjnych itp.

Pomoc rzeczoznawcy w szacowaniu szkód w Niemczech

dobry niemiecki rzeczoznawcaPrzygotowanie dokumentacji powypadkowej przez rzeczoznawcę wiąże się z dodatkowymi kosztami, ponieważ oszacowanie szkody za granicą z uwzględnieniem warunków na terenie RFN obejmuje inny zakres procedur, dlatego dobry niemiecki rzeczoznawca przedsięweźmie wszystkie możliwe środki, aby rozstrzygnąć sprawę na korzyść swojego klienta. Tak więc za oszacowanie wartości szkody w pojeździe na warunki niemieckie uwzględniając wyłącznie koszty naprawy poniesiemy koszt 600,00zł, natomiast w przypadku orzeczenia o szkodzie całkowitej będzie to 800,00zł. Jeżeli z tytułu szkody komunikacyjnej dodatkowo stwierdzono ubytek na wartości pojazdu to ocena szacunkowa wraz z wyceną kosztów naprawy wyniesie 800,00zł. Przygotowanie dokumentów przez rzeczoznawcę obejmuje również tłumaczenie na język niemiecki. Korzystanie z pomocy doświadczonego specjalisty jest o tyle pomocne, że przebywając poza granicami kraju na terenie RFN nie musimy biegle posługiwać się specjalistycznym, technicznym językiem niezbędnym do załatwienia kwestii formalnych- rzeczoznawca zrobi to za nas i będzie pełnił jednocześnie funkcję przedstawiciela.

Rejestracja szkody komunikacyjnej zobowiązuje poszkodowanego do przygotowania takich dokumentów jak obustronne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny a także dokumentu tożsamości. Pamiętajmy, że we wszystkich krajach należących do UE nie jest wymagana tzw. “zielona karta”, więc krajowe polisy OC są tak samo honorowane na terenie wszystkich państw członkowskich.