Bezwykopowe układanie rurociągu

Najnowocześniejsze technologie inżynieryjne pozwalają na układanie rurociągów w sposób bezwykopowy. Istnieje bowiem metoda przewiertów horyzontalnych czerpiąca z górnictwa naftowego. Jest ona oparta również na radiolokacji magnetycznej i elektromagnetycznej. Daje szereg korzyści finansowych oraz znacznie zwiększa tempo robót.

Bezinwazyjne przewierty horyzontalne

przewierty sterowaneInnowacyjne przewierty sterowane są również określane jako horyzontalne, poziome oraz hdd. Dzięki zastosowaniu tej bezinwazyjnej metody unika się wykonywania destrukcyjnych dla infrastruktury naziemnej wykopów. Niesie to za sobą bardzo duże oszczędności finansów, które należałoby przeznaczyć na odbudowę rozkopanych dróg, chodników i innych ciągów komunikacyjnych. Przewiert poziomy może być wykonywany również pod torami kolejowymi oraz ciekami wodnymi. Rozwiązanie to daje możliwość budowy rurociągów grawitacyjnych, ciśnieniowych oraz różnorodnego okablowania o znacznych długościach i średnicach. Oprócz budowy linii przesyłowych przewierty horyzontalne są również wykorzystywane do odwadniania i odgazowania podziemnych ośrodków, drenażu, wzmacniania skarp. Przebieg przewiertu sterowanego rozpoczyna sią od wykonania wiercenia pilotażowego wyznaczającego trajektorię budowanego rurociągu. Sterowanie procesem wiercenia odbywa się za pomocą radiolokacji magnetycznej lub elektromagnetycznej. Głowica wiercąca umieszczona jest na dodawanych żerdziach i zaopatrzona w płytkę sterującą. Kolejną czynnością jest poszerzanie średnicy za pomocą odpowiednich rozwiertaków. Zakończenie prac następuje wraz z ostatnim rozwiercaniem kiedy zostaje wciągnięty do przewiertu rurociąg lub okablowanie. 

Na każdym etapie budowy rurociągu wykorzystywane są bardzo duże ilości płuczki bentonitowej umożliwiającej chłodzenie głowicy, zmniejszanie tarcia, wzmacnianie ścian przewiertu oraz usuwanie mas gruntu. Wszystkie dokładne informacje na temat przewiertów horyzontalnych znajdziemy na stronach branżowych dotyczących tego rozwiązania.